مجری و مشاور خدمات SEO وطراحی سایت Located at
Enghalb SQ, Tehran city, IRAN.
Phone: 021-66565458

در حال بارگذاری...

تعداد مطالب یافت شده در این گروه : 4

چه بخش‌هایی در اصل درگیر CRM می‌شوند

معيارهاي مورد استفاده در سنجش موفقيت CRM

CRM 2

مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM)

بستن این پنجره